“Đôi đức sinh thành“ là gì?

Nghĩa của từ “đôi đức sinh thành” trong Tiếng Việt

doi duc sinh thanh- công ơn cha mẹ
+ sinh ra và nuôi lớn lên

Đặt câu với từ “đôi đức sinh thành”

 •   [Những đôi mắt của bóng nước] [những đôi mắt của giếng nước] [những đôi mắt của giấc-mơ-nước.]
 •   Ta có đôi mắt diều hâu và đôi tai của cáo.
 •   Đôi tai rất lớn, mũi kỳ lạ, nhưng đôi mắt nhỏ xíu.
 •   Đôi khi đồ vật sẽ chạy ngang trên bàn, đôi khi không.
 •   Castor và Pollux đôi khi chết chóc, đôi khi cả thần thánh.
 •   Tính kép đôi?
 •   Oh, sinh đôi!
 •   Hence, đôi bót.
 •   Ừ, đôi chút.
 •   Đôi môi mỏng.
 •   Chia đôi nhé?
 •   Tháng Năm: có hai đôi thỏ (đôi thỏ đầu và đôi thỏ được sinh ra ở tháng Ba) cùng sinh con nên ở tháng này có 2 + 3 = 5 đôi thỏ.
 •   Bơm đôi à?
 •   Bưu thiếp đôi
 •   DP: "Đôi đũa"
 •   Gấp đôi đi!
 •   Thời nhắp đôi
 •   Lưỡi chẻ đôi.
 •   Đôi khi bạn bạn có 1 bông hoa độc, đôi khi lại không.
 •   Làm như tiêu gấp đôi tiền là đảm bảo lợi nhuận gấp đôi ấy.
 •   ♪ Về phương bắc, về phương bắc với đôi cánh và đôi chân. ♪
 •   Đúng là đôi lứa xứng đôi.
 •   Đôi bờ vai này, đôi mắt này.
 •   John có 10 đôi vớ vừa đôi
 •   Hai đôi tất để đi học, mỗi đôi để che lỗ thủng trên đôi kia.
 •   Bẻ nó làm đôi dưới đôi ủng của ông.
 •   Nội dung mái chèo đôi gồm đơn, đôi, đôi hạng nhẹ, và bốn cho nam và nữ.
 •   Mặc dù số lượng 14 hạng Olympic không đổi so với kỳ 2012, số lượng thuyền cho nam bị giảm ở đơn mái chèo đôi, bốn mái chèo đôi và tám, qua đó đẩy số lượng thuyền dành cho nữ ở các nội dung đơn mái chèo đôi, đôi, đôi mái chèo đôi và hạng nhẹ đôi mái chèo đôi.
 •   " Đôi đũa "
 •   Chia đôi.
 •   Gấp đôi?
 •   18 Đây là gia phả của Phê-rết:+ Phê-rết sinh Hết-rôn,+ 19 Hết-rôn sinh Ram, Ram sinh A-mi-na-đáp,+ 20 A-mi-na-đáp+ sinh Na-ha-sôn, Na-ha-sôn sinh Sanh-môn, 21 Sanh-môn sinh Bô-ô, Bô-ô sinh Ô-bết, 22 Ô-bết sinh Giê-sê,+ Giê-sê sinh Đa-vít.
 •   Tôi là một người đồng tính bẩm sinh, cũng như cô là sinh đôi bẩm sinh.
 •   Gopi sinh được 1 đứa con gái, Rashi thì sinh được 1 cặp song sinh trai.
 •   Hệ sinh dục nữ, bộ phận sinh dục nữ.
 •   Chúng sinh sản bằng cả hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
 •   Sinh sản là một quá trình sinh học tạo ra các sinh vật riêng biệt mới.
 •   Sinhsinh đẻ, hình thành, hay ra đời.
 •   Bạn cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ bản, vệ sinh kỹ hoặc vệ sinh rất kỹ.
 •   Đôi khi, thực vật sinh ra nhờ sinh sản sinh dưỡng được tách khỏi cơ thể “bố mẹ”.
 •   Sinh non là việc sinh nở của một trẻ sơ sinh khi chưa đủ 37 tuần thai kỳ.
 •   Cửa hàng này chỉ phục vụ học sinh sinh viên.
 •   Cơ quan sinh dục được sinh ra để làm gì?
 •   Sinh vật hàng đầu của... hệ sinh thái nguyên thủy.
 •   Để có thể tái sinh, chúng ta cần hi sinh.
 •   Thẻ an sinh xã hội, bằng lái, giấy khai sinh.
 •   Chúng nổi tiếng với cặp song sinhsinh ba.
 •   Sinh con
 •   Giáng Sinh
 •   Súc sinh.
 •   Sinh ngày?
 •   Sinh vật!
 •   "Sinh Du hà sinh Lượng?"
 •   Khoản nợ sinh viên sinh lãi.
 •   Phục Sinh quan trọng hơn Giáng Sinh.
 •   Từ chất vô sinh thành hữu sinh!
 •   Ta sinh sôi khắp hệ sinh thái.
 •   Do ký sinh trùng sốt rét sinh ra.
 •   Năng lượng sinh học Nhiên liệu sinh học Sản phẩm sinh học ^ Biomass Energy Center.
 •   Sinh nhật là sự kỷ niệm ngày sinh.
 •   Tiên sinh thật nặng lòng với Tiểu Sinh...
 •   Khái niệm rừng Hệ sinh thái Sinh quyển

Từ ghép với từ “đôi đức sinh thành”

Từ ghép với từ “đôi”

Từ ghép với từ “đức”

Từ ghép với từ “sinh”

Từ ghép với từ “thành”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT