“A“ là gì?

Nghĩa của từ “a” trong Tiếng Việt

a- a,A Con chữ thứ nhất của bảng chữ cái chữ quốc ngữ
+ 1) viết nguyên âm "a"; 2) viết nguyên âm "a" ngắn trong au, ay; 3) viết nguyên âm "e" ngắn trong ach, anh; 4) viết yếu tố thứ hai của một nguyên âm đôi trong ia (và ya, ở uya), ua, ưa.
- 1 d. Nông cụ gồm hai lưỡi cắt tra vào cán dài, để cắt cỏ, rạ hay gặt lúa. Rèn một lưỡi a bằng ba lưỡi hái (tng.).
- 2 d. Đơn vị đo diện tích ruộng đất, bằng 100 mét vuông.
- 3 đg. Sấn vào, xông vào. A vào giật cho được.
- 4 I tr. (dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý hỏi, hơi lấy làm lạ hoặc hơi mỉa mai. Cứ để mãi thế này a?
- II c. Tiếng thốt r biểu lộ sự vui mừng, ngạc nhiên hoặc sực nhớ điều gì. A! Mẹ đã về! A! Còn việc này nữa.
- 1 Ampere, viết tắt. 2 Kí hiệu phân loại trên dưới
+ thứ nhất. Hàng loại A. Khán đài A. Nhà số 53A (trước số 53B).

Đặt câu với từ “a”

  ass='list_sen_tiengviet'>
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   He was waiting there like a sitting duck – a perfect target for a mugger.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Tác nhân chống vón cục. ^ a ă Nora A, Szczepanek A, Koenen G (2001).
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   For $50 you'll have a radio, a color television, a telephone and a major international newspaper delivered to your room everyday.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   life is a journey, not a destination
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A picture is worth a thousand words
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A Ngo có thể là: Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnhThừa Thiên - Huế.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   She was wearing a tiara, a diamond necklace and a gold bracelet – the works.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A main clause—sometimes called an independent clause—must contain a subject and a verb as well as express a complete thought.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Cạnh ‘’a’’ dài hơn đường cao của tam giác vuông có góc ‘’A’’ và cạnh huyền ‘’b’’ (a > b sin A).
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Tuy nhiên, một số ít loài là rất hiếm, chẳng hạn hoa sữa Trung Bộ (A. annamensis), A. beatricis, A. breviloba, A. stenophyllahoa sữa Quảng Tây (A. guangxiensis).
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Sorry – there's been a bit of a muddle.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   a friend in need is a friend indeed.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A little dog can start a hare, but it takes a big one to catch it.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   a
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A précis is a type of summary or abridgment.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Viêm gan A (Hepatitis A) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính tại gan, gây ra bởi virus viêm gan A (hepatitis A virus).
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Cậu gặp rắc rối rồi A a ron ạ
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Rose's one in a hundred – such a hard worker.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   It's a nice day – let's go for a picnic.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   10. (a) Vua A-cha mưu cầu đồng minh với vua A-si-ri như thế nào?
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Với mọi số nguyên a, tồn tại số nguyên b sao cho a + b = b + a = 0.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Maria looks like a stupid woman, but she's a fine person – a real diamond in the rough.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   This is Peter – he's a dermatologist. - Come again? – A dermatologist, you know, a specialist in skin diseases.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   6 Na-a-ra sinh A-hu-xam, Hê-phe, Thê-mê-ni và A-hách-tha-ri.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A-4P: A-4B tân trang để bán cho Không quân Argentine, được Argentine gọi là A-4B.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Will a 64bit OS run faster than a 32bit one? ‎
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A nghĩ là tôi buồn khi thấy a thua sao?
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   I can find out a burst in a water – pipe.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Một số biến thể của A* đã được phát triển để đối phó với hiện tượng này, một trong số đó là A* lặp sâu dần (iterative deepening A*), A* bộ nhớ giới hạn (memory-bounded A* - MA*) và A* bộ nhớ giới hạn đơn giản (simplified memory bounded A*).
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   17 Các con trai của Sem là Ê-lam,+ A-su-rơ,+ A-bác-sát, Lút, A-ram
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   I was right between a B and an A. I got the benefit of the doubt – an A.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   i have a dream, one day i will a banker
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   There was never a good war, or a bad peace.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Factoring is a business ò buying debts at a discount.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A-ma-xia vu cáo A-mốt tội mưu phản.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   a crab
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A - míp.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A distance?
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   11. a) A-bô-lô đã được Bê-rít-sin và A-qui-la giúp đỡ như thế nào?
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   * 22 Các con trai của Sem là Ê-lam,+ A-su-rơ,+ A-bác-sát,+ Lút và A-ram.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A good stop on the road to stretch legs and grab a hot meal can be a roadside café.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Bên A
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Team A
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   + Các con trai A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu,+ Ê-lê-a-xa+ và Y-tha-ma.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   50 Đây là các con cháu của A-rôn:+ Con trai A-rôn là Ê-lê-a-xa,+ con trai Ê-lê-a-xa là Phi-nê-a, con trai Phi-nê-aA-bi-sua, 51 con trai A-bi-sua là Bu-ki, con trai Bu-ki là U-xi, con trai U-xi là Xê-ra-hi-gia, 52 con trai Xê-ra-hi-gia là Mê-ra-giốt, con trai Mê-ra-giốt là A-ma-ria, con trai A-ma-riaA-hi-túp,+ 53 con trai A-hi-túp là Xa-đốc+ và con trai Xa-đốc là A-hi-mát.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   It's just a hum — a buzzing of voices in the background.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A spinal injury is a complex injury that requires specialist care.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Peter's a brilliant student – he should get a first class degree.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   My luck's in – I won a new car in a raffle.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A bad beginning makes a bad ending - Đầu xuôi đuôi lọt
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   When Brazil play Englandthat'll be a match and a half!
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Số đối của a được đánh dấu bằng dấu trừ: −a.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   I have had a stuffed up nose for a couple days.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   An à la carte meal is ordered course by course from a menu where each item has a separate price while a table d 'hôte meal has a fixed price for a complete meal or several courses.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Give him a a ring and he'll want your whole ảm.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   There is a fixed charge of ₤10 a week for electricity.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">    - A good neighbour / friend is worth more than a hundred relatives.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   They hаνе a conference hall wіth a capacity οf 200 persons.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Don't talk to Michael – he's in a bit of a huff.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Stand up for yourself a bit – don't be such a doormat.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A solitaire diamond ring has been a classic design for decades.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   I'd like this wall to be painted with a puzzle–like pattern of a view of a country side mansion.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   This apartment has a very spacious kitchen with dishwasher and a sun porch that can be used as a living room.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   We have a first – hand account of the raid from a witness.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Katarina Karnéus is a mezzo with good musicianship and a magnificent voice.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Kịch bản do James Schamus viết dựa trên cuốn tự truyện Taking Woodstock: A True Story of a Riot, a Concert, and a Life của Elliot Tiber và Tom Monte.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   She was a distinguished scientist – and a gifted painter into the bargain.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A last - minute goal earned Switzerland a 2–2 draw with Italy.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   The solution to a crossword puzzle is a set of interlock - ing words targets written across and down a square grid.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Hai loài được ghi nhận: A. greenleeorum (1937) và A. wellesi (1981).
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Sơ đồ tiêu biểu: A - B - A - C - A - B - A
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A Men và A Men.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   give a birth a baby
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A - xít a - xê - tích băng
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A-môn sinh Giô-si-a;+
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   He's a nobody – a mere cipher.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   + 5 Cha của Thê-cô-a+ là A-chơ+ có hai vợ: Hê-lê-aNa-a-ra.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   This file is a CD image - a bit like a snapshot of the contents of a CD — which you will need to burn to a CD.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   Making a difference demands a courageous heart.
 • ass="fa fa-arrow-circle-right _vol">   A penny saved is a penny earned.

Từ ghép với từ “a”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT