“A vao“ là gì?

Nghĩa của từ “a vao” trong Tiếng Việt

a vao- (xã) h. Đa Krông, t. Quảng Trị

Đặt câu với từ “a vao”

 •   He was waiting there like a sitting duck – a perfect target for a mugger.
 •   Tác nhân chống vón cục. ^ a ă Nora A, Szczepanek A, Koenen G (2001).
 •   For $50 you'll have a radio, a color television, a telephone and a major international newspaper delivered to your room everyday.
 •   life is a journey, not a destination
 •   A picture is worth a thousand words
 •   A Ngo có thể là: Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnhThừa Thiên - Huế.
 •   She was wearing a tiara, a diamond necklace and a gold bracelet – the works.
 •   A main clause—sometimes called an independent clause—must contain a subject and a verb as well as express a complete thought.
 •   Cạnh ‘’a’’ dài hơn đường cao của tam giác vuông có góc ‘’A’’ và cạnh huyền ‘’b’’ (a > b sin A).
 •   Tuy nhiên, một số ít loài là rất hiếm, chẳng hạn hoa sữa Trung Bộ (A. annamensis), A. beatricis, A. breviloba, A. stenophyllahoa sữa Quảng Tây (A. guangxiensis).
 •   Sorry – there's been a bit of a muddle.
 •   a friend in need is a friend indeed.
 •   A little dog can start a hare, but it takes a big one to catch it.
 •   a
 •   A précis is a type of summary or abridgment.
 •   Viêm gan A (Hepatitis A) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính tại gan, gây ra bởi virus viêm gan A (hepatitis A virus).
 •   Cậu gặp rắc rối rồi A a ron ạ
 •   Rose's one in a hundred – such a hard worker.
 •   It's a nice day – let's go for a picnic.
 •   10. (a) Vua A-cha mưu cầu đồng minh với vua A-si-ri như thế nào?
 •   Với mọi số nguyên a, tồn tại số nguyên b sao cho a + b = b + a = 0.
 •   Sơ đồ tiêu biểu: A - B - A - C - A - B - A
 •   A Men và A Men.
 •   give a birth a baby
 •   A - xít a - xê - tích băng
 •   A-môn sinh Giô-si-a;+
 •   He's a nobody – a mere cipher.
 •   + 5 Cha của Thê-cô-a+ là A-chơ+ có hai vợ: Hê-lê-aNa-a-ra.
 •   This file is a CD image - a bit like a snapshot of the contents of a CD — which you will need to burn to a CD.
 •   Making a difference demands a courageous heart.
 •   A penny saved is a penny earned.

Từ ghép với từ “a vao”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT