“An ninh“ là gì?

Nghĩa của từ “an ninh” trong Tiếng Việt

an ninh- tt. (H. an
+ yên; ninh
+ không rối loạn) Được yên ổn, không có rối ren
+ Giữ cho xã hội an ninh cơ quan an ninh Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ sự yên ổn và trật tự của xã hội
+ Các cán bộ của cơ quan an ninh đã khám phá được một vụ cướp.

Đặt câu với từ “an ninh”

 •   Nhân viên an ninh mới.
 •   An ninh khép chặt đấy.
 •   An ninh và kinh tế.
 •   An ninh thật trên đất
 •   - số an ninh xã hội
 •   Thiết lập an ninh đi.
 •   Khóa các cửa an ninh!
 •   An ninh quốc gia; 2.
 •   Website An ninh Thế giới.
 •   Thắt chặt an ninh cung điện.
 •   An ninh của Rink Petroleum đây.
 •   An ninh là một nhiệm vụ.
 •   Anh là lỗ thủng an ninh.
 •   Đầu sỏ an ninh của Fring.
 •   An ninh thủ đô. ^ Hà Thu.
 •   Đang có vấn đề an ninh.
 •   Chuyển nhượng quyền an ninh chính.
 •   Công ty dịch vụ an ninh.
 •   Phòng an ninh nội bộ mật
 •   Lỗ hổng an ninh thế nào?
 •   Bảo vệ an ninh quốc gia.
 •   Cô ấy có thẻ an ninh.
 •   Kiểm tra an ninh thưa ông.
 •   Mối đe dọa an ninh quốc gia vừa trở thành việc bại lộ thông tin an ninh quốc gia.
 •   Chính sách An ninh Nội địa được phối hợp tại Nhà Trắng bởi Hội đồng An ninh Nội địa.
 •   Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã được thành lập năm 1947 theo Luật An ninh Quốc gia.
 •   Ai đó báo động an ninh ngay!
 •   Nine, cậu lo mảng an ninh nhé.
 •   Truy cập hệ thống an ninh chính
 •   Gọi cho lực lượng an ninh Vegas.
 •   Don Self, cục an ninh quốc gia.
 •   Họ có lực lượng an ninh riêng.
 •   Báo An ninh thế giới cuối tháng.
 •   Đây là chuyện an ninh quốc gia.
 •   Vì lý do an ninh quốc gia.
 •   Bỉ thắt chặt an ninh dọc biên giới với Pháp và tăng kiểm tra an ninh những người đến từ Pháp.
 •   An ninh tập thể là không đủ.
 •   Hòa bình và an ninh—Thứ thật
 •   Gọi cho lực lượng an ninh Vegas
 •   Liên quan đến an ninh quốc gia.
 •   Don Self, cục an ninh quốc gia
 •   Hệ thống an ninh ấn tượng đấy.
 •   Bạn khao khát loại an ninh nào?
 •   Ông thiếu tá của đội an ninh.
 •   Tất cả các nhân viên an ninh...
 •   Roger Wesley, trưởng phận an ninh riêng
 •   Tội phá rối an ninh Điều 119.
 •   Thứ nhất, an ninh quá lỏng lẻo
 •   Mật vụ Miller ở cục an ninh
 •   Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).
 •   An ninh châu Âu bị đe dọa.
 •   Kế hoạch an ninh tổng thể được giám sát bởi Trung tâm Điều phối An ninh Bảo vệ (PSCC) của Nhóm Công lý Hình sự và An ninh Quốc gia từ Văn phòng Công tố viên Liên bang, thông qua việc thành lập Chi nhánh An ninh APEC 2007 (ASB).
 •   Và đó là trưởng bộ phận an ninh.
 •   Đội An ninh Hanka gọi tổng hành dinh.
 •   Phụ trách bộ phận an ninh tại McLean.
 •   Tôi là cố vấn an ninh quốc gia.
 •   Tôi thấy là an ninh rất gắt gao.
 •   Hotch đang kết nối màn hình an ninh.
 •   Nói gì về hòa bình và an ninh?
 •   Các bộ phận an ninh đến đó ngay!
 •   Bố anh có cả 1 đội an ninh.
 •   Hòa bình và an ninh khó đạt được.
 •   Siết chặt an ninh lâu đài, Ông Filch.
 •   Nó hoàn toàn là rạp chiếu an ninh.
 •   " Progress - bao gồm an ninh - phải chia sẻ . "
 •   Còn tôi là trưởng bộ phận an ninh
 •   Lực lượng an ninh được tăng gấp 3.
 •   Hòa bình, an ninh, và “tượng con thú”
 •   Lời tuyên bố “Hòa bình và an ninh!”
 •   Trụ sở cục an ninh ngoại giao Mỹ.
 •   An ninh biên giới.
 •   An Ninh Pháp Luật.
 •   Báo động an ninh!
 •   Sĩ quan an ninh?
 •   An Ninh Quốc Gia
 •   An ninh quốc gia?
 •   Biện pháp an ninh
 •   “Tổng cục An ninh ký giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc 2015”.
 •   Vì an ninh sân bay
 •   Cục trưởng cục an ninh.

Từ ghép với từ “an ninh”

Từ ghép với từ “an”

Từ ghép với từ “ninh”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT