“Dã tràng“ là gì?

Nghĩa của từ “dã tràng” trong Tiếng Việt

da trang- dt. Loài cáy nhỏ hay vê cát thành những viên tròn ở bãi biển
+ Dã tràng xe cát bể Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì (cd).

Đặt câu với từ “dã tràng”

 •   Những chỉ dẫn của tôi hóa ra là công dã tràng hết à?
 •   Hoặc phải chăng mọi cố gắng của con người chỉ giống như dã tràng xe cát biển Đông?
 •   Vì kinh tế khủng hoảng mà 20 năm làm việc cật lực xem như công dã tràng xe cát.
 •   (Thuốc đắng tật)
 •   Bọn thú đó.
 •   Giải nghĩa: Chỉ .
 •   Giải nghĩa: Thuận .
 •   Tới vùng hoang .
 •   Vào nơi hoang
 •   Giải nghĩa: Lễ .
 •   Miền Tây hoang ?
 •   Giải nghĩa: Hợp .
 •   1 con tượng!
 •   Phất Thế Tôn!
 •   Giải nghĩa: Nguy .
 •   Thực chi bình
 •   Những thứ man .
 •   Trong vùng hoang
 •   Giải nghĩa: Khách .
 •   Giải nghĩa: Cảm .
 •   Đúng là bọn man.
 •   Hoang và tàn nhẫn
 •   Đó không phải ngoại.
 •   Một con nhân đỏ!
 •   pháo là gọi tắt của pháo chiến.
 •   ngoại?
 •   Bọn man!
 •   Hồi , văn nhất dĩ tri thập; tứ , văn nhất tri nhị.”
 •   Thật man.
 •   Cừu Hoang !
 •   Thật man!
 •   Hồi văn nhất dĩ tri thập, tứ văn nhất dĩ tri nhị."
 •   man quá.
 •   phụ nữ dân ?
 •   Một tràng pháo tay nào!
 •   Sẽ thật hoành tá tràng.
 •   Tôi thích ăn kem Tràng Tiền.
 •   Giải oan lập một đàn tràng.
 •   Các vị trí khác của varices, bao gồm varices thực quản, varices tá tràng và varices đại tràng.
 •   Cho một tràng vỗ tay nào.
 •   Xin một tràng " pháo tay " nhé?
 •   Những buổi cầu hồn... nhập tràng...
 •   I love Tràng Tiền ice cream.
 •   Hãy cho bạn một tràng pháo tay.
 •   Cho Joe một tràng pháo tay đi.
 •   Chỗ này hoành tá tràng ra phết.
 •   Manh tràng khoảng 23-28 cái.
 •   Đệ thất Tổ Tâm Thanh - Tịch Tràng.
 •   hay một tràng sấm rền từ xa?
 •   Và có câu hát đối Trên Tràng Thi, dưới lại Tràng Thi Ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào?
 •   Chúng tôi cũng dùng sorbitol để nhuận tràng.
 •   Trên bàn ăn là một chuỗi tràng hạt.
 •   Mọi người cho một tràng pháo tay nào.
 •   Xin một tràng pháo tay cho Dan.
 •   Đài, tràng và nhiều bộ phận khác.
 •   Loại bỏ đại tràng và trực tràng có thể chữa bệnh.
 •   Tràng hạt à!
 •   Tôi gộp 3 yếu tố lại -- dạ dày, đại tràng và kết tràng.
 •   Kem Tràng Tiền
 •   Ung thư trực tràng .
 •   Nếu anh là bác sĩ trực tràng thì nghĩ đó là ung thư trực tràng.
 •   Tràng hoa dạng chùy.
 •   Chảy máu trực tràng.
 •   Một tràng pháo tay nào.
 •   Cho tràng pháo tay đi

Từ ghép với từ “dã tràng”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT