“Giấy phép“ là gì?

Nghĩa của từ “giấy phép” trong Tiếng Việt

giay phep- d. Giấy do cơ quan có thẩm quyền cấp, cho phép làm một việc gì. Bị thu hồi giấy phép lái xe.

Đặt câu với từ “giấy phép”

 •   Giấy phép lái xe đâu?
 •   Giấy phép qua biên giới.
 •   Diễu hành không giấy phép?
 •   Giấy phép cho việc gì?
 •   Giấy Phép Công Cộng Q
 •   Ví dụ về các giấy phép tương tự phạm vi công cộng, giấy phép WTFPL và CC0.
 •   Và đã được cấp cả Giấy Phép Kinh Doanh Toàn Cầu & amp; Giấy Phép Cố Vấn Đầu Tư
 •   Tôi sẽ giữ giấy phép này.
 •   Chúng ta đã có giấy phép
 •   Harkness đã gửi giấy phép tới.
 •   Còn giấy phép của cô đâu?
 •   Làm ơn cho xem giấy phép.
 •   Chúng ta có giấy phép rồi.
 •   Scala đặt dưới giấy phép BSD.
 •   Đặc điểm của MPL là lai giữa giấy phép BSD có chỉnh sửa và Giấy phép Công cộng GNU.
 •   Giấy phép phần mềm tự do nổi tiếng nhất sử dụng copyleft mạnh là Giấy phép Công cộng GNU.
 •   Chú có giấy phép lái xe không?
 •   Các giấy phép kinh doanh hết hạn.
 •   Sau đó, hãy xem xét giấy phép.
 •   Diễu hành không giấy phép, anh bạn!
 •   Mấy người cần xem giấy phép à?
 •   Tôi duyệt cấp giấy phép xây dựng.
 •   Và thật ra họ cũng cấp giấy phép bay cho phi công -- giấy phép bay -- cho loại máy bay này.
 •   Chúng ta cấp giấy phép lái xe..
 •   Giấy Phép Công Cộng GNU Phiên Bản
 •   Tôi có giấy phép sử dụng đấy!
 •   Giấy phép thông hành của anh đâu?
 •   Ông có giấy phép săn bắn không?
 •   Tôi cần xem giấy phép của ảnh.
 •   Đây là giấy phép sử dụng súng
 •   Giấy phép cư trú trong Đế chế.
 •   Nếu bạn có một mục hàng được nhắm mục tiêu đến một phân khúc có cả giấy phép trực tiếp và giấy phép toàn cầu, mục hàng sẽ tiếp tục phân phối miễn là giấy phép toàn cầu đang hoạt động, ngay cả khi bạn từ chối giấy phép trực tiếp.
 •   Anh có giấy phép sử dụng súng chứ?
 •   Nên tôi đăng ký giấy phép quyền anh.
 •   Đưa thầy giấy phép trước khi lên xe.
 •   Dạng như giấy phép lái xe tạm thời.
 •   Từ chối dẫn nhập.Yêu cầu giấy phép cấp
 •   Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép: 2.
 •   Nhìn giấy phép lái xe của cháu này.
 •   (Chỉ dành cho giấy phép Kỹ thuật viên).
 •   Đám bán hàng, đơn đặt hàng, giấy phép.
 •   Cô ấy còn quên giấy phép lái xe.
 •   Ông có giấy phép bán bong bóng không?
 •   Đáp lại, Kentucky đã cải tổ các mẫu giấy phép kết hôn và xóa tên của thư ký quận khỏi giấy phép.
 •   Cụ thể hơn, mã nguồn nếu được sao chép hoặc thay đổi theo giấy phép MPL phải giữ nguyên giấy phép MPL.
 •   Giấy phép phản DRM là một giấy phép tự do copyleft dành cho tác phẩm nghệ thuật phát hành bởi Free Creations.
 •   Viên chức ấy đồng ý ký giấy phép.
 •   và bọn tôi không cần hỏi giấy phép!
 •   Tôi xem giấy phép toà án, được không?
 •   Ví dụ: Không có giấy phép xe taxi.
 •   Giấy phép riêng: Cấp cho từng doanh nghiệp.
 •   Agobot được phát hành theo giấy phép GPL2.
 •   Nhưng tôi chưa bao giờ có giấy phép.
 •   Xin giấy phép để làm việc phi pháp?
 •   Tôi có thể mất giấy phép hành nghề.
 •   Để được xem là hợp lệ, giấy phép lái xe quốc tế phải được dùng kèm với một giấy phép lái xe hợp lệ.
 •   Công ước 1949 có mô tả về Giấy phép lái xe và Giấy phép lái xe quốc tế trong Phụ lục 9 và 10.
 •   Cũng giống như nhiều giấy phép tương tự, giấy phép Azureus có những lời cấm những người "dưới 18 tuổi" sử dụng phần mềm.
 •   Để có giấy phép thông hành của Charlie Anna!
 •   Anh sẽ phải trích dẫn giấy phép số 750...
 •   Tôi đã bắt đầu lục giấy phép săn bắn.
 •   Giấy phép của anh hơi khó thâm nhập đấy!
 •   Mà này, ông có giấy phép vận chuyển không?
 •   Ta không thể cấp một giấy phép như vậy.
 •   Slugline vừa được cấp giấy phép ngày hôm qua.
 •   Aermacchi mua giấy phép sản xuất vào năm 1997.
 •   Subversion được phát hành với giấy phép Apache License.
 •   Cơ bản, phần cứng mở là một giấy phép.
 •   Giấy phép sẽ được cấp trong thời hạn ngắn.
 •   Theo số liệu thống kê, Lithuania đã ban hành 51 giấy phép fintech từ năm 2016, trong đó bao gồm 32 giấy phép từ năm trước.
 •   Giống như giấy phép BSD, giấy phép MIT không bao gồm giấy phép bằng sáng chế.
 •   Có giấy phép?
 •   Tôi có giấy phép.
 •   Hai biến thể của giấy phép, giấy phép BSD Mới/Sửa đổi (3-oản), và Giấy phép BSD đơn giản hóa/Giấy phép FreeBSD (2-điều khoản) đã được xác minh là giấy phép phần mềm tự do tương thích với GPL của Free Software Foundation, và đã được xem là giấy phép nguồn mở bởi Open Source Initiative.
 •   Giấy phép săn bắn?
 •   Giấy phép bị thu hồi.
 •   Giấy phép văn bản FreeBSD (FreeBSD Documentation License) là ví dụ về giấy phép không-copyleft.
 •   Vì lý do này những giấy phép copyleft còn được gọi là giấy phép thuận nghịch.
 •   Tôi sẽ cấp giấy phép.
 •   Con có giấy phép mà.

Từ ghép với từ “giấy phép”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT