“Nghiêm ngặt“ là gì?

Nghĩa của từ “nghiêm ngặt” trong Tiếng Việt

nghiem ngat- Cg. Nghiêm nhặt. Rất chặt chẽ gắt gao
+ Lệnh thiết quân luật thi hành rất nghiêm ngặt.

Đặt câu với từ “nghiêm ngặt”

 •   Nó được lính Tonga tuần tra nghiêm ngặt.
 •   Các tiêu chí chấm điểm là nghiêm ngặt.
 •   Quan sát và thu thập tài liệu nghiêm ngặt.
 •   Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt.
 •   Ngài nghị sĩ, tôi có chỉ thị rất nghiêm ngặt...
 •   Tại sao lại có sự cấm đoán nghiêm ngặt này?
 •   Sách giáo khoa được chính phủ quy định nghiêm ngặt.
 •   Cả chương trình đều bị FDA kiểm soát nghiêm ngặt.
 •   Tôi đã làm một nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt.
 •   Chị gái của cô đã ra lệnh nghiêm ngặt cho tôi.
 •   Nhà tù an ninh nghiêm ngặt hàng đầu ở nước ta.
 •   Chương trình này, tất nhiên, phải được bảo mật nghiêm ngặt.
 •   Đó là nơi mà luật lao động ít nghiêm ngặt hơn.
 •   Vì đây là lựa chọn trong một bộ số nghiêm ngặt.
 •   Cây loại này sử dụng các bất đẳng thức nghiêm ngặt.
 •   Tôi sống sót vì tôi tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc...
 •   Những điều kiện tham gia thi đấu thuở xưa rất nghiêm ngặt.
 •   Họ sẽ chuyển cậu đến nhà tù canh giữ nghiêm ngặt nhất
 •   Chính sách bảo mật của họ rất nghiêm ngặt và phức tạp.
 •   Phao-lô vẫn bị canh giữ nghiêm ngặt ở Sê-sa-rê.
 •   Không may, ngài Trung tá, mệnh lệnh của tôi rất nghiêm ngặt.
 •   Đó là con đường chật và hẹp, nghiêm ngặt và chính xác.
 •   Quân đội Israel thực thi các quy tắc cư trú nghiêm ngặt.
 •   Việc bảo mật được tiến hành một cách tuyệt đối nghiêm ngặt.
 •   Do đó, yêu cầu nhận con nuôi đã bị từ chối nghiêm ngặt.
 •   Chị Melika sống ở một chung cư được kiểm soát nghiêm ngặt.
 •   Tôi được đưa vào một môi trường bị kiểm soát nghiêm ngặt.
 •   Eurus bị hạn chế nghiêm ngặt việc giao tiếp với bên ngoài.
 •   Một nơi phòng vệ nghiêm ngặt chứa đầy những kẻ điên sao?
 •   Mọi tài liệu bạn gửi để in đều được bảo mật nghiêm ngặt.
 •   Bạn có thể biết những nguyên tắc nghiêm ngặt của mình gia đình.
 •   Tù nhân bị giám sát nghiêm ngặt độc lập 22 giờ mỗi ngày.
 •   Bên cạnh đó, giá đất rất cao, luật nhà đất thì nghiêm ngặt.
 •   Thuật ngữ "robot dịch vụ" không có định nghĩa kỹ thuật nghiêm ngặt.
 •   Höss sinh ra ở Baden-Baden trong một gia đình Công giáo nghiêm ngặt.
 •   Mẹ tôi đã được giáo dục theo Thiên Chúa Giáo cách nghiêm ngặt.
 •   Anh ta sẽ bắt đầu tham gia một khóa cải tạo nghiêm ngặt.
 •   Ngoài ra, DMLS cho phép kiểm tra các nguyên mẫu nghiêm ngặt hơn.
 •   Hay anh lại là bảo vệ của ngục tù vô cùng nghiêm ngặt?
 •   Nước Pháp sẽ tự cứu mình bằng cách tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt.
 •   Nước Anh mà tôi biết có bộ luật về vũ khí rất nghiêm ngặt.
 •   mẹ hắn ta đã chỉ thị nghiêm ngặt chúng ta phải giữ khoảng cách.
 •   Những gì tôi sắp nói với ông phải được giữ bí mật nghiêm ngặt.
 •   Chỉ một trong 4 người sống sót qua cuộc huấn luyện nghiêm ngặt này.
 •   Thật ra, nếu không phải do sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát
 •   Những đòi hỏi của kế hoạch Ngài là vinh quang, thương xót, và nghiêm ngặt.
 •   Báo cáo việc quảng cáo hàng hóa và dịch vụ chịu quản lý nghiêm ngặt.
 •   Các nghi thức nghiêm ngặt làm kìm hãm đi những hành vi phù hợp.
 •   Sự cần thiết trước kia đã biến đổi thành một truyền thống nghiêm ngặt.
 •   Nghĩa là chỉ tầng 5 sẽ được lọc khí và được bảo vệ nghiêm ngặt.
 •   Vua và hoàng hậu Marie Antoinette bị giam giữ dưới sự canh phòng nghiêm ngặt.
 •   Đó cũng là một quy trình chặt chẽ được pháp luật quy định nghiêm ngặt.
 •   Ngài đã quy định những giới hạn rất nghiêm ngặt trong những vấn đề này.
 •   Ở trường trung học cũ của tôi thịnh hành một sự nghiêm ngặt hà khắc.
 •   Nhà Trắng, tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Trái Đất, đã thất thủ.
 •   Salazar Slytherin muốn nghiêm ngặt hơn... trong việc tuyển chọn học sinh vào trường Hogwarts...
 •   Nhiều nước đã có quy định nghiêm ngặt đối với việc nhập loài cá này.
 •   Những con cừu đực có một hệ thống phân cấp thống trị rất nghiêm ngặt.
 •   Ôi hãi hùng kinh khiếp Khi Đấng Thẩm phán đến, Xét xử rất nghiêm ngặt!
 •   Hội trường Độc Lập và Chuông Tự Do hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
 •   Nghiêm ngặt nhất kể từ khi lễ nhậm chức, đó là những gì họ đã nói.
 •   Xin lỗi... cậu trẻ, nhà hàng chúng tôi có chính sách " cấm vật nuôi " nghiêm ngặt.
 •   Đối với những trường học thì có những quy định nghiêm ngặt riêng được áp dụng.
 •   Sau khi thử nghiệm nghiêm ngặt, NASA đã chấp nhận cây bút không gian của Fisher.
 •   Như thế, Ủy ban đã đưa ra các điều chỉnh nghiêm ngặt hơn các nước khác.
 •   Chính sách ly khai quốc gia đã được thực hiện nghiêm ngặt hơn vào năm 1639.
 •   Họ thực hành nghiêm ngặt việc tách biệt khỏi các hoạt động quân sự và chính trị.
 •   Và sau đó sẽ kể lại câu chuyện đó theo thứ tự thời gian nghiêm ngặt.
 •   Tôi đánh giá cao điều đó, đặc vụ, nhưng bệnh viện này bị khóa nghiêm ngặt.
 •   Việc đo lường chính xác yêu cầu phải đáp ứng một bộ tiêu chí nghiêm ngặt.
 •   Nhưng rất nghiêm ngặt-
 •   Bảo mật nghiêm ngặt.
 •   Bảo an rất nghiêm ngặt.
 •   Nó là loài Alpine nghiêm ngặt.
 •   Khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt.
 •   Người ngoài bị cấm rất nghiêm ngặt.
 •   Nơi đó canh gác không nghiêm ngặt
 •   Chúng được thực hiện rất nghiêm ngặt.
 •   Và nghiêm ngặt trong việc giữ bí mật.
 •   Ăn uống theo một chế độ nghiêm ngặt, vì việc huấn luyện bao gồm sự kiêng cữ và ăn kiêng nghiêm ngặt.

Từ ghép với từ “nghiêm ngặt”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT