“Sao hôm“ là gì?

Nghĩa của từ “sao hôm” trong Tiếng Việt

sao hom- dt Tên gọi thường của sao kim nhìn thấy vào buổi chiều tối
+ Sao hôm và sao mai chỉ là một.

Đặt câu với từ “sao hôm”

 •   Vậy tại sao hôm nay không bị lặn lội?
 •   Sao hôm qua cậu không có mặt trong cuộc họp?
 •   Phải rồi, vì sao hôm nay chúng đánh nhau vậy?
 •   Tôi muốn biết tại sao hôm qua ông không gặp tôi.
 •   Và tại sao hôm nay chứ không hôm qua hoặc ngày mai?
 •   - Và tại sao hôm nay chứ không hôm qua hoặc ngày mai?
 •   Ví dụ, khi nói rằng "Sao Hôm là Sao Mai" ("Hesperus is Phosphorus").
 •   Freddy Malins thường đến trễ, nhưng không biết sao hôm nay Gabriel cũng trễ.
 •   Tại sao hôm nay tôi lại nói với các bạn về khủng hoảng phốt pho này?
 •   Ít nhất anh cũng phải mở cửa và nói thẳng tại sao hôm qua anh không gọi.
 •   Vậy sao hôm qua lại xuất hiện rồi lao vào anh trông mong hoà giải kiểu nào đó?
 •   Sao hôm nay hay quá vậy?
 •   Sao hôm nay anh mặc đẹp quá vậy?
 •   Sao hôm nay sếp lại mặc quân phục?
 •   Sao hôm bữa anh lại đến phòng tập bắn?
 •   Vậy tại sao hôm nay chúng ta lại đến?
 •   Tại sao hôm nay làm nhiều thịt quá vậy?
 •   Nhưng sao hôm nay mẹ đón con sớm thế?

Từ ghép với từ “sao hôm”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT