“Trạng nguyên“ là gì?

Nghĩa của từ “trạng nguyên” trong Tiếng Việt

trang nguyen- Người đỗ đầu khoa thi đình trong thời phong kiến.

Đặt câu với từ “trạng nguyên”

 •   Tình trạng nguyên vẹn của thân tầu Lakul bị giảm xuống còn 12%, thưa sếp.
 •   Bấy giờ vua chợt nghĩ đến trạng nguyên trẻ Nguyễn Hiền, bèn cho triệu trạng về kinh.
 •   Tôi là màu đam mê và tình yêu , hoa hồng đỏ , cây trạng nguyên và hoa anh túc . "
 •   Những người đỗ đầu các khoa thi từ năm 1246 trở về trước chưa đặt danh hiệu trạng nguyên.
 •   Khoa này không chấm đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn nên chỉ mình ông đứng tên trong bảng Tam Khôi.
 •   Do đó Trịnh Huệ là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta thời phong kiến.
 •   Nhiều loài cây khác được trồng làm cây cảnh, chẳng hạn hoa trạng nguyên (hay nhất phẩm hồng -Euphorbia pulcherrima).
 •   Hàng thế kỷ sau, những người Mexico theo Cơ đốc giáo đầu tiên đã chấp nhận trạng nguyên như là hoa Nô en cao quý của họ.
 •   (Ma-thi-ơ 6:9, 10) Qua Nước này, Đức Giê-hô-va sẽ khôi phục trái đất trở lại tình trạng nguyên thủy mà Ngài có ý định từ ban đầu.—Ê-sai 45:18; 65:21-23; Công-vụ 3:21.
 •   Tình trạng nguyên trạng được chấp nhận phần lớn bởi vì nó không xác định tình trạng hợp pháp hay tình trạng tương lai của Đài Loan, khiến cho mỗi nhóm đều có thể giải thích tình trạng này theo một cách chính trị có thể chấp nhận được đối với các thành viên của mình.
 •   Đây là những thứ bạn có được nếu bạn, ví dụ, xem sự phân bố của các amino acid trên một sao chổi hay trong khoảng không gian giữa các ngôi sao hay thực tế là ở trong một phòng thí nghiệm, nơi mà bạn chắc chắn rằng ở tình trạng nguyên thủy không có bất cứ một thứ tạp chất sống nào.
 •   Trạng nguyên trong nhà.
 •   Năm 1404, ông đỗ trạng nguyên.
 •   Trạng nguyên năm 1547 thời Minh.
 •   Nghiêm Viện - Trạng nguyên đời Lê Thánh Tông.
 •   Ông là trạng nguyên được đi học sớm nhất.
 •   Trạng nguyên Vũ Giới đỗ năm Đinh Sửu (1577).
 •   Trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú sinh năm Ất Tỵ (1485).
 •   Khoa này không lấy ai đỗ Trạng nguyên cũng như Bảng nhãn.
 •   Tại Văn miếu Bắc Ninh, bia số 1 ghi ông là Trạng nguyên .
 •   "Lưỡng Quốc trạng nguyên" và Vở chèo hiện đại "Má hồng trong cuộc đỏ đen".

Từ ghép với từ “trạng nguyên”

Từ ghép với từ “trạng”

Từ ghép với từ “nguyên”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT