“Tre pheo“ là gì?

Nghĩa của từ “tre pheo” trong Tiếng Việt

tre pheo- Tre nứa nói chung.

Đặt câu với từ “tre pheo”

 •   Cầu khỉ làm bằng tre.
 •   Chúng ta cần Chong chóng tre.
 •   Sống bằng nghề buôn bán tre.
 •   Đừng bao giờ cố cắt nối tre.
 •   Cô như đứa tre 4 tuổi ấy
 •   Sau luỹ tre làng, mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, tỏa ánh sáng vàng dịu lên những ngọn tre
 •   Người dân dựng nhà tranh, tre.
 •   Ông lấy bút danh là Bút Tre.
 •   Bạn học về xây nhà bằng tre.
 •   Đây là mái vòm làm bằng tre.
 •   Được xây lên từ tre rất tuyệt vời.
 •   Huyện lị được dời về xã Hòn Tre.
 •   Lũy tre làng bao trùm xung quanh làng.
 •   Xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.
 •   Mỗi năm, chúng cho một lứa măng tre.
 •   Ngoài ra, nó còn được gọi là cầu dừa (nếu được làm bằng cây dừa) hay cầu tre (nếu được làm bằng tre).
 •   Tre uova al dì” (bằng tiếng Italy).
 •   Mấy Nhịp Cầu Tre - Ái Vân 19.
 •   Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
 •   Làng nghèo thì cổng chỉ bằng gỗ tre.
 •   Xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
 •   (Video) Elora Hardy: Tre mọc quanh ta, tre mạnh mẽ, tre tao nhã, tre vững vàng trước động đất.
 •   Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
 •   Đó là tre.
 •   Và vượn cáo tre tí hon ( bamboo lemur ) không ăn gì ngoài tre.
 •   Cầu tre quê hương.
 •   Giồng Trôm, Bến Tre.
 •   Đài Truyền hình Bến Tre.
 •   Đốt tre hơi phồng.
 •   Tôi không thích tre con lắm.
 •   Chỉ với một mảnh tre.

Từ ghép với từ “tre pheo”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT